עיריית רמת גן - מערכת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2024

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רמת גן לשנת 2024

רשאים להגיש בקשות תמיכה אך ורק מוסדות ציבור, כמשמעם בחוק מהתחומים הבאים: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, ארגוני נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה, מוסדות נוער וחינוך בלתי פורמלי, מוסדות תרבות, מוסדות העוסקים בסיוע לניצולי שואה ובני משפחותיהם וכן מוסדות העוסקים בהגנה על בעלי חיים.

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו. מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה מתקציב 2024 באמצעות המערכת המקוונת עד לא יאוחר מיום 03/03/2024. לא יאושרו בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים עדכניים מסוג Google Chrome או מסוג Microsoft Edge בלבד. שימוש בדפדפנים אחרים או בגלישה באמצעות טלפון נייד עלולים לשבש את תהליך הגשת המועמדות לקבלת תמיכה.

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור שבתחתית העמוד. כל פניה תיענה.

כניסה להגשה

המערכת סגורה לרישום.

כניסה לעדכון נתונים

טוען…