עיריית רמת גן - מערכת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2019

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רמת גן

רשאים להגיש בקשות תמיכה אך ורק מוסדות ציבור, כמשמעם בחוק מהתחומים הבאים: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך, תרבות, נוער וכן מוסדות העוסקים בהגנה על בעלי חיים.

הרשימה המלאה של התחומים הנתמכים – ומועד סגירת הגשת הבקשות – מפורטים בחלקו התחתון של עמוד זה.

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו. מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה מתקציב 2019 באמצעות המערכת המקוונת עד לא יאוחר מיום 15/1/2019. לא יאושרו בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים עדכניים מסוג Google Chrome או מסוג Microsoft Edge בלבד. שימוש בדפדפנים אחרים עלול לשבש את תהליך הגשת המועמדות.

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור  שבתחתית העמוד או בטלפון 03-6753559 בין השעות 8-13 בלבד.

הגשת בקשה
כניסה לרישום ראשוני

מיועד לכניסה ראשונית למערכת התמיכות. כתובת ה- IP שלך 34.231.21.123 לצורך המשך תהליך הגשת בקשת התמיכה, יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי וללחוץ על הכפתור הרשמה.

עדכון
כניסת השלמה ועדכון

מיועד אך ורק לכניסה חוזרת למערכת התמיכות לצורך השלמת פרטים ומסמכים

תחומי תמיכות זמינים להגשה:

  • תחום להדגמה ולבדיקות פתוח להגשת מועמדות עד 28/12/2019
טוען…