עיריית רמת גן - מערכת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2019

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רמת גן

רשאים להגיש בקשות תמיכה אך ורק מוסדות ציבור, כמשמעם בחוק מהתחומים הבאים: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך, תרבות, נוער וכן מוסדות העוסקים בהגנה על בעלי חיים.

הרשימה המלאה של התחומים הנתמכים – ומועד סגירת הגשת הבקשות – מפורטים בחלקו התחתון של עמוד זה.

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו. מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה מתקציב 2019 באמצעות המערכת המקוונת עד לא יאוחר מיום 15/1/2019. לא יאושרו בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים Google Chrome או ב- Internet Explore בגרסה 10 ומעלה בלבד או  Microsoft Edge . שימוש בדפדפנים אחרים עלול לשבש את תהליך הגשת המועמדות.

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור  שבתחתית העמוד או בטלפון 03-6753559 בין השעות 8-13 בלבד.

הגשת בקשה
כניסה לרישום ראשוני

המערכת סגורה לרישום.

עדכון
כניסת השלמה ועדכון

מיועד אך ורק לכניסה חוזרת למערכת התמיכות לצורך השלמת פרטים ומסמכים

טוען…