עיריית רמת גן - מערכת להגשת בקשות תמיכה לשנת העבודה 2021

שלום וברוכים הבאים למערכת המקוונת להגשת בקשות תמיכה של  עיריית רמת גן

רשאים להגיש בקשות תמיכה אך ורק מוסדות ציבור, כמשמעם בחוק מהתחומים הבאים: אגודות ספורט, ארגוני נשים, תנועות נוער, מוסדות דת, מוסדות רווחה ומוסדות חינוך, תרבות, נוער וכן מוסדות העוסקים בהגנה על בעלי חיים.

הרשימה המלאה של התחומים הנתמכים – ומועד סגירת הגשת הבקשות – מפורטים בחלקו התחתון של עמוד זה.

תהליך הגשת בקשות התמיכה הוא בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה. יודגש כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה או גובה שיעורו. מתן התמיכה כפוף למילוי הוראות ותנאי נוהל משרד הפנים.

ניתן להגיש בקשות תמיכה מתקציב 2021 באמצעות המערכת המקוונת עד לא יאוחר מיום 12/03/2021. לא יאושרו בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה.

שימוש במערכת מחייב חיבור מהיר לאינטרנט ושימוש במחשב אישי המצויד בדפדפנים עדכניים מסוג Google Chrome או מסוג Microsoft Edge בלבד. שימוש בדפדפנים אחרים או בגלישה באמצעות טלפון נייד עלולים לשבש את תהליך הגשת המועמדות לקבלת תמיכה.

לתמיכה בהעלאת פרטים ומסמכים למערכת, ניתן לפנות אלינו באמצעות הקישור שבתחתית העמוד. כל פניה תיענה.

כניסה ל"עמותות חדשות" שלא אושרה להן בעבר תמיכה באמצעות מערכת זו

כניסה לעמותות שאושרה להן תמיכה באמצעות מערכת זו בשנת 2020, או לעדכון בקשת תמיכה "חדשה" משנת 2021

תחומי תמיכות זמינים להגשה:

  • תנועות נוער - 2021 פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • מוסדות חינוך ונוער - 2021 פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • מוסדות תרבות - בתי ספר למקצועות האמנות והתרבות פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • תאטרון רפרטוארי יוצר פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • פעילות למען בעלי חיים -2021 פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • ארגוני נשים - 2021 פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • מוסדות דת - 2021 פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
  • 2021- עמותות העוסקות בתחום הרווחה (לרבות טיפול בנכים, חולים ובעלי מוגבלויות, אוכלוסיות חלשות ושירותים אחרים מתחום הרווחה) פתוח להגשת מועמדות עד 06/03/2021
טוען…