מדיניות הפרטיות

1.1 כללי
אתר אינטרנט זה שכתובתו https://ramat-gan.tmichot.co.il (להלן "האתר"), מיועד לשימוש מוסדות ציבור לטובת הגשה מקוונת של בקשות לתמיכה תקציבית מעיריית רמת גן (להלן "הרשות המקומית" או העירייה). האתר מופעל עבור העירייה ע"י ארמה ניתוח מידע בע"מ (להלן "ארמה").
במהלך השימוש באתר יידרש המשתמש, המוסמך לפעול בשם המוסד הציבורי למסור מידע אישי ומידע אודות המוסד. השדות, שיש חובה למלאם, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להגיש בקשה לתמיכה באמצעות האתר.

1.2 השימוש במידע
המידע שנאסף באמצעות אתר זה שייך לרשות המקומית.
הרשות המקומית תשמור את המידע שנאסף באמצעות האתר, במאגרי המידע שלה לצרכיה, לרבות לצורכי קביעת היקפי התמיכה שינתנו לגופי ציבור שיפנו אליה בנושא.
השימוש בנתונים שימסור המשתמש בעת תהליך ההרשמה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת כדי לאפשר לך להשתמש באתר וכדי לאפשר לרשות המקומית לנהל את תהליך ההגשה והבחינה של מועמדויות למשרה באופן יעיל.

2.1 Cookies
האתר עושה שימוש ב- Cookies (להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאימו להעדפות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.
העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה שמתקבלת מהאתר. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש באתר.

2.2 אבטחת מידע
באתר מיושמים מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הרשות המקומית ו/או ארמה לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

2.3 שינויים במדיניות הפרטיות
הרשות המקומית רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

טוען…